Flödesschema för Digital signage >>

Förklaring av flödesschema

  1. Koppla en layout direkt till en skärm
     
  2. Enligt den undre modellen nedan kan man se hur man blandar innehåll mellan olika kampanjer. Där en layout är gemensam för båda kampanjerna och de övriga layouterna är unik för respektive skärm.

 

Ställer man in rättigheterna så kan tex olika användare sköta sin del av budskapet som presenteras på skärmen.

 

Lägger du till schemaläggning av kamapanjer kan du bygga väldigt komplexa visningar av innehållet på dina skärmar.

 

Kampanjerna ovan kan representera t.ex. olika skolor/butiker som har olika användare/redaktörer. Gruppadministratören kan se båda och användarna kan bara se de layouter och skärmar/mediaspelare de ansvarar för.

 

Videofilm på redigering i MyDisplay >>
Här kan du se video på hur man skapar och ändrar innehåll i en layout för Digital Signage
Läs mer>>
Förenklad uppdatering med tilläggstjänsten MyFeed >>
Responsiv app för enkel uppdatering av befintliga mallar gjorda i MyDisplay CMS.
Läs mer>>
Flödesschema för Digital signage >>
Här kan du läsa om hur layouter kan grupperas i kampanjer och distribueras på olika skärmar med hjälp av Digital Signage
Läs mer>>
FAQ Digital Signage >>
Har har vi sammanställt det det mest förekommande frågorna som vi fått inom Digital Signage
Läs mer>>

Vi gillar våra kunder och har plats för fler

 

MyDisplay c/o Dotware AB, Fyrbåksvägen 1, 722 10 Västerås, Tel: 0735 - 72 86 65, Mail: info@mydisplay.tv

MyDisplay är ett affärsområde inom Dotware AB